top of page

Vergoedingen

Zorgverzekering

Artifex Fysiotherapie zal in 2024 weer met alle zorgverzekeraars een contract aangaan. 

Fysiotherapie voor mensen ouder dan 18 jaar:

Fysiotherapie voor volwassenen wordt maar heel beperkt vergoed vanuit de basisverzekering. Alleen verzekerden met een chronische aandoening (volgens de 'chronische lijst Borst') krijgen vanaf de 21ste behandeling de kosten vergoed. (Hierin geldt een uitzondering voor COPD; afhankelijk van GOLD stadium tot maximaal 70 behandelingen per jaar, Claudicatio intermittens; max. 37 behandelingen eenmalig, Artrose knie of heup; max. 12 behandelingen per jaar, Post-COVID-19 revalidatie; niet uit basisverzekering maar vergoeding uit Voorwaardelijk toegelaten Zorg.) Wanneer er geen sprake is van een chronische aandoening wordt de fysiotherapie vergoed vanuit het aanvullende pakket. Het aantal behandelingen dat wordt vergoed is afhankelijk van het door de patiënt afgesloten pakket. U blijft zelf verantwoordelijk voor de vergoeding of dekking hiervan via uw polis. In de meeste gevallen worden de declaraties direct met uw zorgverzekeraar afgehandeld en zult u daar weinig van merken. Indien blijkt dat u niet aanvullend verzekerd bent of uw dekking van de aanvullende polis wordt overschreden, worden de behandelingen bij u in rekening gebracht.

Eigen risico fysiotherapie:
Als u een chronische aandoening heeft, genoemd op de 'chronische lijst Borst', vergoedt de basisverzekering fysiotherapie vanaf de 21e behandeling. Voor zorg uit de basisverzekering geldt het eigen risico. De eerste 20 behandelingen betaalt u zelf of kunt u vergoed krijgen met een aanvullende verzekering. Het eigen risico geldt daarom vanaf de 21e behandeling. De eerste 20 behandelingen betaalt u maar één keer per indicatie. Het eigen risico betaalt u ieder jaar.

Fysiotherapie tot 18 jaar:

Voor kinderen tot 18 jaar gelden andere regels. De eerste 9 behandelingen worden vergoed vanuit de basisverzekering. Is de klacht nog niet verholpen dan worden de volgende 9 behandelingen ook nog vergoed. Vanaf de 19e behandeling vergoedt de basisverzekering geen fysiotherapie meer en heeft u een aanvullende verzekering nodig. Wanneer een kind tot 18 jaar meerdere verschillende klachten in een jaar heeft, geldt bovenstaande per indicatie. Een uitzondering zijn kinderen met een chronische aandoening; dan worden alle behandelingen vergoed. Wel moet de chronisch aandoening staan op de 'chronische lijst Borst'. Onder de 18 jaar betaalt u geen eigen risico,

Vergoedingen: Onze kliniek
bottom of page