top of page

Vergoedingen

04E066D2-27F8-40A0-AE1C-A2AA9BCBEF81.jpeg

Let op!

Artifex Fysiotherapie zal in 2023 niet met alle zorgverzekeraars een contract aangaan. De tarieven die zorgverzekeraars ons bieden liggen voor komend jaar ruim 30% onder de kostprijs, die is vastgesteld door onafhankelijk onderzoek. Zorgverzekeraars communiceren dat uw zorgpremie omhoog gaat door toenemende salarissen is de zorg, maar laat u niet in de maling nemen. Dit is niet het geval. Na bekendmaking van de tarieven van 2023 komt het er per saldo op neer dat sommige zorgverzekeraars ons per behandeling minder zullen vergoeden dan in 2022 het geval was. Ondanks de enorme inflatie waar ook wij mee te maken hebben. Dit na een traject van 15 jaar waarin de fysiotherapie niet mee geïndexeerd is met de inflatiecorrectie van al die jaren. De maat is vol! Voor deze tarieven kunnen wij niet de kwaliteit bieden die wij willen.

Informeer bij uw therapeut of dit ook uw zorgverzekeraar betreft en met welke zorgverzekeraars wij wel een contract aangaan.

Kiest u echter voor een zorgverzekeraar waar wij geen contract mee afsluiten, kan u uiteraard wel bij ons terecht. Echter zal u dan van ons de factuur krijgende u zelf kunt indienen bij uw verzekeraar. Waar u dan slechts een klein deel van het bedrag van vergoed zal krijgen.

Fysiotherapie voor mensen ouder dan 18 jaar:

Fysiotherapie voor volwassenen wordt maar heel beperkt vergoed vanuit de basisverzekering. Alleen verzekerden met een chronische aandoening (volgens de 'chronische lijst Borst') krijgen vanaf de 21ste behandeling de kosten vergoed. (Hierin geldt een uitzondering voor COPD; afhankelijk van GOLD stadium tot maximaal 70 behandelingen per jaar, Claudicatio intermittens; max. 37 behandelingen eenmalig, Artrose knie of heup; max. 12 behandelingen per jaar, Post-COVID-19 revalidatie; niet uit basisverzekering maar vergoeding uit Voorwaardelijk toegelaten Zorg.) Wanneer er geen sprake is van een chronische aandoening wordt de fysiotherapie vergoed vanuit het aanvullende pakket. Het aantal behandelingen dat wordt vergoed is afhankelijk van het door de patiënt afgesloten pakket. U blijft zelf verantwoordelijk voor de vergoeding of dekking hiervan via uw polis. In de meeste gevallen worden de declaraties direct met uw zorgverzekeraar afgehandeld en zult u daar weinig van merken. Indien blijkt dat u niet aanvullend verzekerd bent of uw dekking van de aanvullende polis wordt overschreden, worden de behandelingen bij u in rekening gebracht.

Eigen risico fysiotherapie:
Als u een chronische aandoening heeft, genoemd op de 'chronische lijst Borst', vergoedt de basisverzekering fysiotherapie vanaf de 21e behandeling. Voor zorg uit de basisverzekering geldt het eigen risico. De eerste 20 behandelingen betaalt u zelf of kunt u vergoed krijgen met een aanvullende verzekering. Het eigen risico geldt daarom vanaf de 21e behandeling. De eerste 20 behandelingen betaalt u maar één keer per indicatie. Het eigen risico betaalt u ieder jaar.

Fysiotherapie tot 18 jaar:

Voor kinderen tot 18 jaar gelden andere regels. De eerste 9 behandelingen worden vergoed vanuit de basisverzekering. Is de klacht nog niet verholpen dan worden de volgende 9 behandelingen ook nog vergoed. Vanaf de 19e behandeling vergoedt de basisverzekering geen fysiotherapie meer en heeft u een aanvullende verzekering nodig. Wanneer een kind tot 18 jaar meerdere verschillende klachten in een jaar heeft, geldt bovenstaande per indicatie. Een uitzondering zijn kinderen met een chronische aandoening; dan worden alle behandelingen vergoed. Wel moet de chronisch aandoening staan op de 'chronische lijst Borst'. Onder de 18 jaar betaalt u geen eigen risico,

Vergoedingen: Onze kliniek
bottom of page